Sanook.com

ติดตาม (Sanook.com)

ภาพรวมและวิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้านการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรที่พร้อมให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปและในส่วนของภาคธุรกิจ เราครบครันด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง รวมทั้งบริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตอีกมากมายที่พร้อมจะตอบสนองผู้ใช้งานออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา...พร้อมให้คุณ สนุก! กับโลกที่ไร้ขอบเขตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ความสำเร็จย่อมได้มาจากความพยายามที่มุ่งมั่น

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่เรามุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนไทย และคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน บทพิสูจน์แห่งความสำเร็จนี้ เป็นสิ่งยืนยันในความพร้อม ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่สดใส กับโลกออนไลน์ ที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วันนี้... เราก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ ในการให้บริการทางธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลชั้นเยี่ยม การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รอบด้าน สาระบันเทิงที่ครบครัน การดำเนินธุรกิจที่เติบโต หรือชุมชนออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับความพึงพอใจและความนิยมสูงสุด

วันนี้... เราก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางธุรกิจออนไลน์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักบริหาร , นักธุรกิจ , นักลงทุน , องค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ร่วมทุน จากนานาชาติ ที่พร้อมจะร่วมเติบโตไปกับเรา

วันนี้... เราพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยที่กำลังก้าวหน้าสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง และเติบโต ไปกับการพัฒนาของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่ดียิ่งขึ้น

จากวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ที่เราวางเป้าหมายไว้นั้น ถือเป็นพันธกิจอันสำคัญขององค์กร ที่เรายึดมั่นอย่างแน่วแน่... เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน ด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านของเทคโนโลยี และระบบธุรกิจ ที่พร้อมจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากรอันมีคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งพร้อมจะพัฒนานวตกรรม อันเป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดยั้ง

เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้คุณสนุก! ในทุกเวลาและทุกสถานที่... ในทุกวิถีชีวิตชาวไทย