Sanook.com

ติดตาม (Sanook.com)

ข่าวสาร

สนุกดอทคอมได้รับโหวต เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จาก สพธอ.

สนุกดอทคอมได้รับโหวต เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จาก สพธอ.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Transactions Development Agency) หรือสพธอ.(ETDA) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาออนไลน์” โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงในปี 2554  ทางสพธอ. ได้เล็งเห็นถึงกลุ่มผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการนำ IT มาใช้ โดยเฉพาะการนำสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมาช่วยให้ข่าวสารข้อมูลในช่วงภัยภิบัติในครั้งนี้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สพธอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตให้กำลังใจแก่ผู้ทำประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดให้มีการโหวตตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. 2554  -15 ม.ค. 2555 โดยจะมอบรางวัลให้กับ Website และ Social Media ที่รับคะแนนนิยม (Vote) สูงสุดสองอันดับ

ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล “จิตอาสาออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2555 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ มีคุณณวัฒน์ จุฑาวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจพอร์ทัล เว็บไซต์สนุกดอทคอม เป็นตัวแทนรับรางวัลจากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในโอกาสนี้ เว็บไซต์สนุกดอทคอม ได้รับการโหวตจากประชาชนเป็น เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2
จากการนำเสนอข่าวสารผ่านทาง http://news.sanook.com/thaiflood

นอกจากนี้ยังมีแคมเปญช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. เปิดหน้าเว็บเพจหน้ารับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 2. จัดกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกและขายเสื้อ Help Hope Heal เพื่อนำเงินไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 3. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดอนเมือง-สรงประภา
 4. จัดกิจกรรมสนุก! คาราวานและขายเสื้อ Help Hope Heal เพื่อนำเงินและสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วม

 

พร้อมทั้งมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ประเภทรางวัล เว็บไซต์

 1. www.thaiflood.com ได้รางวัล เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 1
 2. http://news.sanook.com/thaiflood  จากสนุกดอทคอมได้รางวัล เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2
ประเภทรางวัล Social Media

 1. น้ำขึ้นให้รีบบอก ได้รางวัล Social Media จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 1
 2. รู้สู้ Flood ได้รางวัล Social Media จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2
และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน ได้แก่

 1. www.pantip.com
 2. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
 3. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
 4. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 5. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย