ร่วมงานกับเรา

Senior Developer (PHP) (1 ตำแหน่ง)

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความรับผิดชอบในงาน :

 • Perform requirement gatherings, application analysis, design, testing, implementation functions.
 • Develop and maintain the organization's system.
 • Provide technical support users in company for troubleshooting and resolving of problems and incidents.
 • Write detailed program specification.
 • Conduct User Acceptance Test to ensure the application can be used easily, quickly and accurately.
 • Write detailed user manual for the operation of the application for the users.
 • Communicate and maintain good relationship with the team and users to ensure smooth delivery of the projects and support systems.
 • Generate ad-hoc reports as and when required for management reporting.

คุณสมบัติ :

 • Bachelor / Master degree on Computer Science or related fields.
 • At least 3-5 years' experience in Software Development and Analyst
 • Strong in PHP OOP , JAVASCRIPT , JQUERY , PHP CI FRAMEWORK , PHP PHACOL FRAMEWORK NODE.JS HTML CSS3, Database MySQL, MSSQL , NOSQL REDIS , MEMCACHE , MONGO DB , SOLR
 • Familiar with software development life cycle process
 • Strong technical and analytical skill
 • Keen to learn new technologies and new business.
 • Have analytical and problem solving skills.

หากสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่ง Resume มาที่เรา

กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล กรุณากรอกอีเมล์ที่ถูกต้อง
ไฟล์แนบ (ขนาดไม่เกิน 5 mb) กรุณาแนบไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 Mb
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume ของคุณค่ะ.

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
hr_recruitment@tencent.co.th

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะพิจารณาและติดต่อกลับไปทางอีเมล์ ขอบคุณค่ะ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
hr_recruitment@tencent.co.th