ติดต่อเรา

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่)

อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15-16 เลขที่ 252/19-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
 • โทร +662-833-3000
 • แฟกซ์ +662-833-3113

ธุรกิจโฆษณาระบบออนไลน์

 • ติดต่อ : คุณธนวรรณ ชนะดี
 • อีเมล์ : thanawan@topspace.com
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000 ต่อ 1055

พัฒนาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ

 • ติดต่อ : คุณดารินธร ศรีสมวงศ์วัฒนา
 • อีเมล์ : darintorn@tencent.co.th
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000 ต่อ 2200

บัญชีและการเงิน

 • ติดต่อ : คุณภูษณิศา เกตุแก้ว
 • อีเมล์ : phusanisa@tencent.co.th
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000 ต่อ 4001

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • ติดต่อ : คุณปริษฐา ศรีเจริญ
 • อีเมล์ : paritha@tencent.co.th
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000 ต่อ 5001

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 • ติดต่อ : คุณพรรณวลัย กิจบุรินทร์
 • อีเมล์ : panwalai@tencent.co.th
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000 ต่อ 2234

สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาด้านบริการ

 • ติดต่อ : feedback@sanook.com
 • โทรศัพท์ : 02-833-3000
 • โทรสาร : 02-833-3113